Política de Privacitat i Protecció de Dades

Aquesta Política de Privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet.

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • El Real Decret-llei 5/2018, del 27 de juliol, de mesures urgents per l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
  • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  • El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Responsable del tractament de dades

Hydest studio recull dades de l’usuari per tal de millorar el seu servei i la comunicació amb l’usuari. La responsable del tractament de dades personals recollides per Hydest studio és Carla Amat Camps, amb NIF 47111270W. La responsable de les dades personals vetllarà per la confidencialitat d’aquestes i el respecte a la normativa. Pots contactar-hi a través del correu electrònic: hola@hydeststudio.com

Registre de dades de Caràcter Personal

Les dades personals recollides per Hydest studio, a través de formularis del lloc web, inscripcions, compres o altres consultes o sol·licituds d’informació, seran recollides sota la responsabilitat de la Responsable del tractament de dades. Aquestes seran recollides per tal de millorar el servei i la comunicació amb l’usuari i tractades amb professionalitat i confidencialitat, segons la normativa de Protecció de Dades Personals.

Les dades personals de l’usuari no seran compartides a tercers. En el cas que, aquestes dades fossin compartides per tercers, s’informarà l’usuari explícitament.

Consentiment de l’usuari

Quan l’usuari omple i envia un formulari, una inscripció, o sol·licita informació a través del lloc web, accepta que aquestes dades facilitades, siguin tractades de forma professional i confidencial segons la normativa de Protecció de Dades Personals, per tal de millorar el servei i la comunicació entre el lloc web i l’usuari i viceversa.

L’usuari té dret a sol·licitar informació sobre les seves dades, modificar-les o retirar el consentiment d’ús d’aquestes en qualsevol moment. Per qualsevol comunicació, escriure al correu electrònic hola@hydeststudio.com

Confidencialitat i seguretat de les dades personals

Hydest studio es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Tot i així, Hydest studio no pot garantir l’absència d’erros d’Internet, ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de forma il·lícita a les dades personals. La responsable del tractament de dades es compromet a comunicar a l’usuari si ocorre alguna alteració o violació de la seguretat de les dades personals.

Comentaris

Deixant un comentari a la pàgina web, l’usuari accepta la Política de Privacitat del lloc web d’acord amb la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet.

Després d’escriure el comentari i la seva aprovació, si l’usuari té una imatge de perfil pública, la imatge serà visible en el mateix comentari.

Els comentaris publicats a Hydest studio incorporen un filtre de spam proporcionat pel plugin de WordPress AKISMET. En aquest enllaç podràs llegir la seva Política de Privacitat https://automattic.com/privacy/

Hydest studio es reserva el dret a retirar aquells comentaris i aportacions que no resultin adequats per la seva publicació en el lloc web o vulnerin alguns drets.

Acceptació i canvis en la política de privacitat

És necessari que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal compreses en aquesta Política de Privacitat. L’ús del lloc web implica l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.

Hydest studio es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu o normatiu. Els canvis o actualitzacions de la Política de Privacitat seran notificats a l’usuari, en cas necessari.